1401/01/20
 اخبار > افزایش شیوع بیماری دیابت، فشارخون و عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در استان سیستان و بلوچستان
 اخبار > افزایش شیوع بیماری دیابت، فشارخون و عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در استان سیستان و بلوچستان
 اخبار > افزایش شیوع بیماری دیابت، فشارخون و عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در استان سیستان و بلوچستان
1400/12/23
اخبار > ارتقاء سلامت جامعه نیازمند فرهنگ سازی است
اخبار > ارتقاء سلامت جامعه نیازمند فرهنگ سازی است
1400/10/13
 اخبار > طرح ملی سلامت روان از ۱5 دی‌ماه در استان سیستان و بلوچستان اجرا می شود
 اخبار > طرح ملی سلامت روان از ۱5 دی‌ماه در استان سیستان و بلوچستان اجرا می شود
1400/08/29
اخبار > ارتقای سلامت جامعه نیازمند همراهی و همکاری های بین بخشی است
اخبار > ارتقای سلامت جامعه نیازمند همراهی و همکاری های بین بخشی است
1400/08/23
 اخبار > 9 درصد جمعیت سیستان و بلوچستان مبتلاء به دیابت هستند
 اخبار > 9 درصد جمعیت سیستان و بلوچستان مبتلاء به دیابت هستند
1400/08/08
 اخبار > پیشگیری و کنترل بیماری­های غیرواگیر مهم­ترین اولویت نظام­ سلامت است
 اخبار > پیشگیری و کنترل بیماری­های غیرواگیر مهم­ترین اولویت نظام­ سلامت است
1400/07/01
برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان
برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان